середа, 25 листопада 2015 р.

Інтереси в підлітковому віці часто набувають форму серйозних захоплень, справжньої пристрасті, яка буквально захоплює школярів, нерідко на шкоду всім іншим заняттям.
Активна допитливість і цікавість, жадібне прагнення пізнати більше, характерні для підлітків, можуть породити розкиданість і нестійкість їхніх інтересів.
Сучасні психологи трактують поняття «інтерес» з погляду пізнавальної спрямованості особистості, як форму прояви пізнавальної потреби, яка передбачає усвідомлення цілей діяльності. Інтерес виступає найсуттєвіше стимулом придбання знань, розширення світогляду і сприяє більш повного й глибокому відображенню дійсності.
 За останнє десятиліття створено багато програм, спрямованих на формування інтересу у сфері музичного виконавства. Однак досі ці проблеми, далекі від вирішення. Існує безліч причин, здатних впливати на цю ситуацію: послаблення престижу, пріоритету духовної культури внаслідок зміни соціально-економічних і політичних умов в сучасному суспільстві, некомпетентність учителів музики у питаннях роботи з учнями підліткового віку, недостатнє використання духовного потенціалу музичного мистецтва у виховному процесі загальноосвітньої школи, погана матеріальна база шкіл і т.д. Щоб ефективно формувати інтерес до музичного виконавства у школяра-підлітка, необхідно зрозуміти, який він сьогодні, як він ставиться до музики, які його інтереси.
У світлі цих положень на сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування у підлітків інтересу до музичного виконавства в процесі музичного виховання, розвитку і освіти набуває все більшої актуальності.

Отже, На сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливо актуальна задача формування духовної культури підростаючого покоління.У зв’язку з інтересами і схильностями під впливом навчально-виховної роботи школи та позашкільних установ у підлітків починають формуватися і яскраво проявлятися здібності.
Дуже важливо для художньо-творчої самореалізації підлітків створитиумови для накопичення запасу музичних вражень,об’єму репертуару,досвіду музичної діяльності.Процесом,який опосередковує це накопиченнята використання музичного матеріалу в різних видах ансамблевої діяльності,є музична пам’ять,яка зберігає та відтворює музичну інформацію.